bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej

Bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej, wymaga przede wszystkim, przestrzegania podstawowych zasad korzystania z elektryczności. Aczkolwiek musimy tutaj podkreślić, iż wpływ na bezpieczeństwo będzie mieć także jakość wykonania instalacji. Rodzaj zastosowanych przewodów, łączników oraz gniazdek, nie pozostaje bez wpływu na nasze bezpieczeństwo. Sprawdzamy więc, co zrobić, aby bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej stało się faktem w przypadku naszego domu jednorodzinnego.

Czego wymaga od nas bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej?

Przede wszystkim, musimy zdać sobie sprawę z tego, iż bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej, jest w dużej mierze zależne od nas samych. Musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć podstawowych, związanych z tym zagrożeń. Kluczowymi zagadnieniami są tutaj:

  • Nie wolno pod żadnym pozorem korzystać z urządzeń, co do których sprawności mamy jakiekolwiek wątpliwości.
  • Nie wolno pod żadnym pozorem podłączać urządzeń elektrycznych do gniazdek, które wykazują oznaki uszkodzenia. Chodzi tutaj o nieprawidłowy montaż, luzy, iskrzenie, itp.
  • Nie wolno pod żadnym pozorem wyjmować wtyczki z gniazdka, pociągając za przewód elektryczny. Takie działania mogą zerwać przewód i doprowadzić do porażenia. Mogą też przyczynić się do wyrwania gniazdka ze ściany.

Są to w sumie stosunkowo proste zasady, które wszyscy znamy. Niemniej jednak, w dalszym ciągu dochodzi do wypadków związanych właśnie z nieprzestrzeganiem wspomnianych zasad. Warto więc jeszcze raz sobie je przypomnieć, aby zagwarantować sobie bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej.

Prawidłowe działanie instalacji.

Bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej, będzie także uzależnione od jej stanu technicznego. Jak wiadomo, wszystko to, co podlega ciągłej eksploatacji, może ulegać z czasem uszkodzeniom. Nie inaczej jest w przypadku instalacji elektrycznych. Dlatego też, warto przynajmniej raz w roku przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne instalacji. W tym celu trzeba oczywiście zatrudnić elektryka, który posiada stosowny sprzęt pomiarowy i zagwarantuje nam prawidłowe sprawdzenie sprawności wszystkich elementów naszej instalacji.

Podczas przeglądu sprawdzone zostanie działanie bezpieczników oraz wyłączników różnicowoprądowych. Sprawdzeniu podlegać będą także wszystkie gniazdka oraz łączniki elektryczne, instalacyjne, jak również stopień zużycia przewodów elektrycznych. W wyniku kontroli dostaniemy raport, który wskaże nam ewentualne nieprawidłowości w działaniu, dzięki czemu będziemy mogli podjąć natychmiastowe kroki zaradcze, przywracające bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej jest przede wszystkim zależne od nas samych. Od tego, czy regularnie przeprowadzamy przeglądy techniczne instalacji, oraz czy przestrzegamy zasad użytkowania elektryczności. Jeśli wywiążemy się z naszych obowiązków, bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej stanie się faktem, a nam, oraz pozostałym domownikom nie będzie zagrażać żadne niebezpieczeństwo.

By Majster