geowłókniny do ochrony geomembran

Odpowiednio dobrane geowłókniny do ochrony geomembran to bardzo istotne rozwiązanie technologiczne w wielu przypadkach. Przede wszystkim, chodzi o sytuacje, kiedy geomembrany, wykorzystane do uszczelniania muszą być dodatkowo wzmocnione ze względu na zagrożenia płynące z ich ewentualnych uszkodzeń. Chodzi w tym przypadku o sytuacje, kiedy geomembrany są wykorzystywane do uszczelniania zbiorników na substancje niebezpieczne, czy też budowy składowisk odpadów. W takich przypadkach, dodatkowe geowłókniny do ochrony geomembran będą odgrywać bardzo istotną rolę, ze względu na zabezpieczenie całej konstrukcji.

Kiedy wykorzystywać geowłókniny do ochrony geomembran?

Tego rodzaju rozwiązania technologiczne, będą wykorzystywane w wielu przypadkach. Przede wszystkim jednak mamy tutaj na myśli następujące sytuacje:

  • Zabezpieczenie geomembran użytych do uszczelnienia zbiorników na substancje niebezpiecznie, np. zbiorniki na stacjach paliw.
  • Zabezpieczenie geomembran wykorzystanych przy budowie składowisk odpadów. Pozwoli to uniknąć ewentualnego wycieku niebezpiecznych substancji do środowiska.
  • Zabezpieczenie geomembran wykorzystywanych przy budowach placów przeładunkowych, złomowisk samochodowych – w tym przypadku także musimy uniknąć wycieku substancji niebezpiecznych i ich ewentualnego przedostania się do gleby.

Generalnie, stosując odpowiednie geowłókniny do ochrony geomembran, możemy skutecznie podnieść poziom bezpieczeństwa tego typu konstrukcji budowlanych. Wiąże się to co prawda z dodatkowymi kosztami, niemniej jednak, są to koszty absolutnie niezbędne do poniesienia ze względu na bezpieczeństwo działania. W przeciwnym razie, geomembrana, może zostać dość łatwo uszkodzona, a konsekwencje tej sytuacji, byłyby wręcz opłakane.

Geowłóknina typu PES.

Jeśli chodzi o geowłókniny do ochrony geomembran, to zdecydowanie najbardziej popularne w tym zakresie są geowłókniny ochronne PES. Ich podstawową funkcjonalnością jest wspomniana już ochrona geomembran, niemniej jednak mogą być wykorzystywane także samodzielnie. Geowłókniny te, spełniają następujące funkcje: drenaż, separacja, filtracja, wzmocnienie. Mogą więc być wykorzystywane w tych zakresach także jako samodzielne rozwiązanie technologiczne. Do największych zalet, jakimi charakteryzują się geowłókniny do ochrony geomembran, należy zaliczyć:

  • Poprawa nośności gruntu
  • Zapobieganie zamulaniu (kolmatacji)
  • Nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko
  • Wydłużają trwałość i czas eksploatacji obiektów budowlanych.
  • Ograniczają koszty realizacji inwestycji

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż tego typu geowłókniny do ochrony geomembran to bardzo dobre materiały geosyntetyczne. Możemy je wykorzystywać zarówno w połączeniu z geomembranami (podstawowe zastosowanie), jak również w pełni samodzielnie. Są to po prostu bardzo dobre jakościowo materiały geosyntetyczne o szerokim spektrum zastosowania, co wpływa na stały wzrost popularności ich zastosowania w różnych przypadkach.

By Majster