hala produkcyjna

Budowa hali produkcyjnej wiąże się z szeregiem formalności i prac budowlanych. Jeżeli chcesz poznać cały ten proces to zachęcamy do przeczytania naszego artykułu. Dowiesz się dzięki niemu jak krok po kroku przebiega budowa hali produkcyjno-magazynowej.

Jakie kroki należy wykonać jeszcze zanim zakupisz grunt?

Budowa hal produkcyjnych to czasochłonny i złożony proces. Zanim jednak kupisz działkę pod tę inwestycję, warto uwzględnić następujące kroki:

  • wykonanie badań geologicznych;
  • wystąpienie w lokalnym ośrodku geodezji o mapę zasadniczą;
  • zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • doinformowanie się, że występuje zjazd z drogi publicznej, który prowadzi do działki, na której ma powstać hala produkcyjna;
  • sprawdzenie mediów dostępnych na działce lub w okolicy i możliwości zakładu energetycznego, wodociągowego w zakresie dostawy potrzebnych mediów dla danego obszaru.

Projekt hali produkcyjnej

Hala produkcyjna jest obiektem, który łączy ze sobą rozwiązania technologicznymi umożliwiającymi efektywne magazynowanie wyprodukowanych towarów. W związku z tym projektowanie hal produkcyjnych to nie lada wyzwanie. Na etapie projektowania należy sprecyzować kwestie związane z funkcjonalnością, położeniem, przeznaczeniem, a także ewentualną modernizacją, jakie podlegać będzie hala produkcyjna w przyszłości. Kolejnym projektem jaki należy wykonać jest projekt budowlany. Określa on przedmiot inwestycji oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne. Ponadto projekt budowlany reguluje sposób przeprowadzenia i podłączenia instalacji wewnętrznych.

Bez projektu architektonicznego ani rusz

Hala produkcyjna potrzebuje projektu architektonicznego, który określa formę inwestycji. Uwzględnia on zasady uregulowane przez ustawę prawo budowlane. Następnie należy wykonać projekt konstrukcyjny, w którym dokonywane są obliczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu.

Co jeszcze jest potrzebne?

Kolejnym etapem powstawania hali produkcyjnej jest sporządzenie projektu instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych. Taki projekt uwzględnia sposób rozprowadzenia mediów i instalacji do kluczowych miejsc w hali zgodnie z cechami procesów produkcyjnych i warunków sanitarnych w obiekcie. Następnie należy wykonać projekt zagospodarowania terenu, który określa stan istniejący terenu oraz tworzy się plan projektowego zagospodarowania terenu. Zgodnie z lokalizacją hali produkcyjnej wyodrębnia się poszczególne części zagospodarowania terenu, a także określa się, czy działka budowlana podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt technologii ze względu na proces produkcji jest ostatnim potrzebnym projektem. Na koniec samego procesu należy uzyskać pozwolenia na budowę wraz z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

By Majster