Systemy zbrojeniowe

Współczesne systemy zbrojeniowe w budownictwie inżynieryjnym, wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne, których nie sposób osiągnąć przy zastosowaniu starszych rozwiązań maszynowych. Przede wszystkim więc, w toku realizacji tego typu prac, niezbędne będzie posiadanie nowoczesnych maszyn wraz z ich najnowszym wyposażeniem. W tym przypadku, przede wszystkim chodzi o koparki, wyposażone w odpowiednie młoty hydrauliczne do wbijania pali zbrojeniowych. Dzięki temu, projektowane oraz wykonywane systemy zbrojeniowe, będą gwarantować wysoki poziom stabilności konstrukcji budowlanych, co w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.

Jak konstruowane są nowoczesne systemy zbrojeniowe?

Obecnie, zdecydowanie najczęściej, systemy zbrojeniowe w budownictwie inżynieryjnym, będą składać się z pali zbrojeniowych wbijanych w grunt przy pomocy koparki wyposażonej w młot do wbijania pali. Jest to specyficzny rodzaj młota hydraulicznego, dostosowanego do wbijania pali i słupów zbrojeniowych. Pozwala na ich ustabilizowanie w pionie podczas zatapiania w gruncie, co gwarantuje prawidłowe wykonanie systemu zbrojenia. Dzięki takim rozwiązaniom technologicznym, współcześnie wykonywane systemy zbrojeniowe, charakteryzują się wysokim poziomem jakości wykonania. Przekłada się to na wysoki poziom trwałości oraz stabilizacji montowanych w oparciu o tego typu zbrojenia, konstrukcji budowlanych.

Gdzie stosowane są tego typu systemy zbrojeniowe?

Zdecydowanie najczęściej, systemy zbrojeniowe tego rodzaju, wykorzystywane są przy następujących zastosowaniach:

  • Wzmacnianie brzegów rzek, jezior, oraz sztucznych cieków i zbiorników wodnych.
  • Stabilizacja oraz zbrojenie gruntu przy budowie mostów kolejowych i drogowych.
  • Wzmocnienie stromych skarp w budownictwie drogowym oraz kolejowym.
  • Umacnianie brzegów dróg i linii kolejowych w trudnym i nierównym terenie.

Oczywiście jest to tylko podstawowe zastosowanie tego typu rozwiązań. Poza tym bowiem, systemy zbrojeniowe najnowszej generacji, mogą być także wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. W każdym razie trafiają wszędzie tam, gdzie należy konkretną budowlę czy też konstrukcję, w solidny sposób połączyć z gruntem i ustabilizować ją w danym położeniu. Wbicie pali zbrojeniowych na kilkanaście metrów w głąb ziemi będzie gwarantować wysoki poziom stabilizacji takich konstrukcji.

Podsumowanie

Należy tutaj więc zdać sobie sprawę z tego, iż nowoczesne systemy zbrojeniowe to przede wszystkim rozwiązania o zastosowaniu w budownictwie przemysłowym, drogowym i kolejowym. Nie mamy jednak żadnych przeciwwskazań do wykorzystania tej technologii do zbrojenia fundamentów budynków mieszkalnych, jednorodzinnych przy budowie ich w trudnym terenie. Każdorazowo, trzeba jednak starannie przeanalizować wszystkie kwestie związane z realizację tego typu systemu zbrojeniowego, aby mieć gwarancję, iż zapewni maksymalnym poziom zabezpieczenia i stabilizacji konstrukcji budowlanej.

By Majster