Woda dla pracowników

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków pracy, pracodawca ma liczne obowiązki względem zatrudnionej przez niego kadry. Konieczność terminowego wypłacania wynagrodzenia czy przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jeszcze nie wszystko. Oprócz tego ważny jest jeszcze wymóg regularnego zaopatrywania pracowników w wodę. Jest to istotna kwestia szczególnie w przypadku pracowników produkcyjnych.

Obowiązek dostarczenia wody pracownikom a obowiązujące przepisy

Kwestie związane z zapewnieniem wody pracownikom regulują następujące akty prawne:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w tych regulacjach, pracodawca ma obowiązek dostarczenia wody pitnej. Co ciekawe, w przepisach ustalono nawet takie pozornie nieistotne kwestie, jak miejsce, w którym powinien znaleźć się dystrybutor wody prosto od producenta https://aquamo.com.pl/dystrybutory-filtrujace-wode.

Przepisy nakazują, by działania pracodawcy uwzględniały specyfikę środowiska pracy. Jest to ważne szczególnie w sytuacji, gdy pracownicy wykonują swoje obowiązki w uciążliwych warunkach, tzn. w niskiej/lub wysokiej temperaturze, na otwartej przestrzeni lub ich pracy towarzyszy znaczny wysiłek fizyczny. Do takich często można zaliczyć np. pracę w działach produkcyjnych.

Szczegółowe kryteria dotyczące np. poziomu temperatury w pomieszczeniach gospodarczych określono w wyżej wymienionych regulacjach.

Zakup wody dla pracowników produkcyjnych a podatki

Konieczność regularnego zakupu wody może być uznana przez niektórych przedsiębiorców za uciążliwy obowiązek i niepotrzebny wydatek. Z drugiej jednak strony wydatki z tego tytułu (zarówno woda butelkowana, jak i dystrybutor wody) stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszający podstawę opodatkowania na cel podatku dochodowego.

Woda dla pracowników obiektów produkcyjnych. Podsumowanie

Zapewnienie wody pracownikom produkcyjnym jest obowiązkowe z punktu widzenia kodeksu, ale nie wolno zapominać także o aspekcie praktycznym. Mianowicie, takie działanie jest postrzegane przez załogę jako dobry ruch ze strony pracodawcy, który dba o swoją kadrę. Nie wolno jednak w tej kwestii zapominać o kolejnym istotnym aspekcie — oprócz działów produkcyjnych niezbędna jest także woda do biura dla pracowników biurowych.

By Majster